21 C
Vientiane
ວັນຈັນ, ເດືອນຕຸລາ 25, 2021

ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ

ຈາກໂພສ B&T skins care ເພດ ເຈ້ ຕາດຳ ເຈົ້າຂອງແບຮນ ໄດ້ໂພສວ່າ: ຂອບໃຈລູກຄ້າທຸກຄົນທັ່ງໃນປະເທດແລະນອກປະເທດ ແລະ ຂອບໃຈຕົວແທນ ຂອບໃຈພໍ່ແມ່ ຍາດຕິພີນ້ອງ ແລະ ຂອບໃຈໂຕເອງທີ່ບໍ່ຫວັນໄຫວ ສູ້ບໍ່ຖ່ອຍຈົນມີມື້ນິ


#ມື້ທີ່ມີທັ່ງບໍລິສັດ ມີທັ່ງເຮືອນ ແລະ ລົດຈະຊື້ເຂົ້າເພີ່ມອີກ2ຄັນ ແລະ ສັບສີນ ຫ້ອງແຖວ ລີສອດ ແລະ ທີ່ດີນນັບ100ແຮກຕ່າ ຂອບໃຈທີ່ໂຕເອງເຮັດສຳເລັດໄດ້ ຕາດຳເຈົ້າຂອງບໍລິສັດໂອໂຫ ລາວ ການຄ້າ ຈຳກັດແຕ່ພຽງຜູ້ດຽວ ທີ່ຈົບພຽງມໍ6 ເປັນສາວໂຮງງານມາກ່ອນ ແລະ ຍັງເປັນແມ່ຮ້າງລູກຕິດ


ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ


ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ


ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ


ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ


ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ


ສຸດຍອດເລີຍ…!! ຍິງຄົນນີ້ຮຽນຈົບພຽງ ມໍ6 ແຕ່ມີທຸກຢ່າງດ້ວຍການຂາຍອອນລາຍ ມີດີນນັບ100ເຮັກຕ້າ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here