18 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນທັນວາ 4, 2021

ຜອ ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ລົງພື້ນທີ່ ສຳຫລວດກຽມສ້າງໂຮງໝໍສະຫນາມ ຮ້ອງຮັບ 400 ຕຽງ

ຝົນຕົກຟ້າຮ້ອງ,​ຄໍ່າມືດຕືດຕາ,​ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກແລະຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູປາກເຊກໍ່ບໍ່ໄດ້ຢຸດນີ້ງເດີນໜ້າສຳຫລວດວາງແຜນເພື່ອຈະສ້າງສ່ວນນື່ງຂອງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊເປັນໂຮງໝໍສະໜາມປີ່ນປົວໂກວິດ-19​ ແຫ່ງທີ2 ຖັດຈາກວິທະຍາໄລການເງີນພາກໄຕ້,​ເຊີ່ງຄາດວ່າຈະບັນຈຸໄດ້ 400ຕຽງເປັນຢ່າງຕໍ່າ, ຜອ

ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ລົງພື້ນທີ່ ສຳຫລວດກຽມສ້າງໂຮງໝໍສະຫນາມ ຮ້ອງຮັບ 400 ຕຽງ ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກແລະ ຄະນະອຳນວຍການວິທະຍາໄລຄູປາກ

ເຊໄດ້ລົງສຳຫລວດວາງແຜນເພື່ອຈະສ້າງສ່ວນໜື່ງຂອງວິທະຍາໄລຄູປາກເຊເປັນໂຮງໝໍສະໜາມປີ່ນປົວໂຄວິດ-19​ ແຫ່ງທີ 2 ຖັດຈາກວິທະຍາໄລການເງີນພາກໄຕ້ ເຊີ່ງຄາດວ່າຈະບັນຈຸໄດ້ 400ຕຽງເປັນຢ່າງຕໍ່າ ຂໍ້ມູນຈາກແຟນເພຈໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ../


ຜອ ໂຮງໝໍແຂວງຈຳປາສັກ ລົງພື້ນທີ່ ສຳຫລວດກຽມສ້າງໂຮງໝໍສະຫນາມ ຮ້ອງຮັບ 400 ຕຽງ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here