31.8 C
Vientiane
ວັນພຸດ, ເດືອນຕຸລາ 20, 2021

ແບບຢ່າງທີ່ດີ ຮັກແພງກັນ ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ເຮັດທຸກຢ່າງເທົ່າທີຈະເຮັດໄດ້ ມອບຮັກທີ່ຈິງໃຈໃຫ້ແກ່ກັນ

ຈາກ Phai Keoinda ໂພສ ຂອບໃຈທີມາເປັນຂອງຂວັນໃຫ້ຂ້ອຍ ຂອບໃຈທີຢູ່ຂ້າງກັນມາຕະຫລອດ ຮັກຫລາຍແລະຈະຮັກຕະຫລອດໄປ

ຂອງຂວັນອີກ 1 ຢ່າງຂອງຊີວິດຄູ່ ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີຄືຄວາມເຂົ້າໃຈກັນ ເປີດໃຈຍອມຮັບສີ່ງບົກຜ່ອງຂອງແຕ່ລະຝ່າຍ ເກັບເອົາທຸກຢ່າງມາຄີດໄຕ່ຕອງ ພິຈາລະນາ ໃຊ້ສະຕິຫລາຍກວ່າອາລົມ ຊີວິດຄູ່ຈະສົດໃສ ແລະ ຈະເລີນຂື້ນເລື້ອຍໆ

ເລື່ອງເກັບອອມທ້ອນເງີນ ໃຊ້ເງີນແບບມີສະຕິ ຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ເຮັດທຸກຢ່າງເທົ່າທີຈະເຮັດໄດ້ ບໍ່ໝີ່ນເງີນນ້ອຍບໍ່ຄອຍວາດສະຫນາ

ທຸກຢ່າງເລີ່ມຕົ້ນຈາກ 0 ຄວາມສໍາເລັດມັນບໍ່ໄດ້ມາກັນງ່າຍໆ ອົດທົນຕັ້ງໃຈ ເລື່ອງຄວາມຮັກການງານ ຜົນສໍາເລັດຈະຕາມມາຕາມ

ຫລັງ ຄວາມຮັກແບບໄວລຸ້ນສ້າງຕົວ ຈາກ Phai Keoinda

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here