Samsung Laos ສົ່ງເສີມການສຶກສາມອບໂທລະພາບຈໍໃຫຍ່ຈຳນວນ 5 ໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 260 ລ້ານກີບ

0
320

ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງ ອີເລັກໂທຣນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການສຶກສາ ໄດ້ນຳເອົາໂທລະພາບ  Samsung ຈຳນວນ 5 ໜ່ວຍ ມູນຄ່າ 260 ລ້ານກີບ ໄປມອບໃຫ້ກັບສະຖາບັນການທະນາຄານ ເປັນການປະກອບສ່ວນແກ່ການຮຽນ-ການສອນ.

ພິທີມອບ-ຮັບມີຂຶ້ນໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 09 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ ສະຖາບັນການທະນາຄານ ຕາງໜ້າ, ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງອີເລັກໂທຣນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍ ທ່ານນາງ ມັງກອນທອງ ໄຊຍະສິດ(ການຕະຫລາດຜະລິດຕະພັນເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ/CE Product Marketing) ມອບໃຫ້ທ່ານ ທ່ານ ນາງ ປອ ດຽງຄຳ ແສງແກ້ວມີໄຊ, ຮອງຫົວຫນ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຄູອາຈານຂອງສະຖາບັນ ທັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານການພັດທະນາການສຶກສາ ໃນຂົງເຂດສະຖາບັນການທະນາຄານ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 260.000.000 ກີບ.

ໂທລະພາບ 5 ໜ່ວຍທີ່ບໍລິຈາກນັ້ນປະກອບມີ: Samsung QLED TV 8K, 82 ນິ້ວ, 1 ຫນ່ວຍ, Samsung QLED TV 65 ນີ້ວ, 3 ຫນ່ວຍ ແລະ Samsung UHD TV 55 ນີ້ວ, 1 ຫນ່ວຍ.

ໃນພິທີມອບດັ່ງກ່າວ, ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ປອ ດຽງຄຳ ແສງແກ້ວມີໄຊ, ຮອງຫົວຫນ້າສະຖາບັນການທະນາຄານ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ແລະ ພະນັກງານຄູອາຈານ ໄດ້ກ່າວຕ້ອນຮັບແບບອົບອຸ່ນ ແລະ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈຮູ້ບຸນຄຸນມາຍັງ ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງອີເລັກໂທຣນິກ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ໄດ້ເບິ່ງເຫັນຄວາມສຳຄັນຂອງວຽກງານພັດທະນາການສຶກສາ ໂດຍການມອບ ໂທລະພາບ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຮຽນການສອນ ຂອງຄູອາຈານ ແລະ ນັກຮຽນຂອງສະຖາບັນ ແລະເປັນການຍົກລະດັບເທັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນໃຫ້ທັນສະໄໝຂຶ້ນ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທ່ານ ນາງ ປອ ດຽງຄຳ ແສງແກ້ວມີໄຊ ຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ ໂທລະພາບດັ່ງກ່າວ ນັ້ນແມ່ນຈະຕິດຕັ້ງໄວ້ດ້ານໜ້າຂອງສະໂມສອນໃຫຍ່ 1 ໜ່ວຍ, ຫ້ອງສະໝຸດ 1 ໜ່ວຍ, ທະນາຄານຈຳລອງ 1 ໜ່ວຍ, ຫ້ອງຂ່າວສານ 1 ໜ່ວຍ ແລະ ຫ້ອງປະຊຸມຂອງຄະນະບໍລິຫານ 1 ໜ່ວຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here