21 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນຕຸລາ 28, 2021

ຝົນມາ ຈົ່ງພາກັນລະວັງພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກ ທີ່ມີຍຸງລາຍ ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອ

ຝົນມາ ຈົ່ງພາກັນລະວັງໄຂ້ເລືອດອອກ ໄຂ້ເລືອດອອກ ເກີດຈາກເຊື້ອໄວຣັສ ເດງກີ (Dengue Fever) ມີຍຸງລາຍ ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອ ສາມາດພົບເຫັນ ການຕິດເຊື້ອໄດ້ ທັງໃນເດັກນ້ອຍ ແລະ ຜູ້ໃຫຍ່ ອາການຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ,ມີໄຂ້ຂື້ນສູງກະທັນຫັນ 38.5 ອົງສາເຊ ເບື່ອອາຫານ, ໜ້າແດງ, ວິນຫົວ, ປວດຮາກ ,ຜື່ນແດງເປັນຈຸດ ຫຼື ຈຸດເລືອດອອກ ນ້ອຍໆ ຂຶ້ນຕາມຕົນໂຕເຊັ່ນ: ແຂນ, ຂາ ຫຼື ອາຈົມເປັນສີດຳ ,ມີອາການຊັອກ ເມືອໄຂ້ຫຼຸດລົງຢ່າງໄວວາ. ມື, ຕີນເຍັນ ກຳມະຈອນເຕັ້ນຄ່ອຍ ແລະ ໄວ

ວິທີປິ່ນປົວ:ໃຫ້ຢາຫຼຸດໄຂ້ ”ຫ້າມໃຊ້ແອສໄພລີນ” ດື່ນນ້ຳໃຫ້ຫຼາຍໆ ຫຼື ດື່ມນ້ຳເກືອແຮ່ແທນນ້ຳລ້າ ຖ້າວ່າມີອາການເຈັບທ້ອງ, ມີອາການຊືມ, ສັ່ນ, ມື, ຕີນເຍັນ ເມື່ອມີອາການໄຂ້ຫລຸດລົງ ໃຫ້ຟ້າວນຳສົ່ງໂຮງໝໍໂດຍໄວ

ວິທີປ້ອງກັນ:ເມື່ອທ່ານມີອາການທີ່ໜ້າສົງໃສ ຄວນຟ້າວໄປພົບແພດໂດຍໄວ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຍຸງກັດ ໂດຍສະເພາະເວລາກາງເວັນ ທຳລາຍແຫຼ່ງເພາະພັນຍຸງ ຖອກພາຊະນະ ທີ່ມີນ້ຳຂັງ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here