ລັດ ຄວນປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມດຶງດູດ ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ຕື່ມອີກ

0
624

ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ການຂະຫຍາຍຕົວ ຂອງຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ ກໍຄືໂຮງຈັກ-ໂຮງງານ ໃນສປປ ລາວ ເຫັນວ່າຍັງມີອັດຕາສ່ວນທີ່ໜ້ອຍ ມີພຽງ 5% ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເຖິງວ່າ ລັດຖະ ບານ ຈະມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງນິຕິກໍາໃໝ່ ຫລາຍສະບັບ​ກໍ​ຕາມເປັນ​ຕົ້ນ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສົ່ງ ເສີມການລົງທຶນ, ກົດໝາຍການແຂ່ງຂັນ, ກົດໝາຍວິສາຫະກິດ ແລະ ອື່ນໆ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໂລກາພິວັດ ແລະ ສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນ ເພື່ອດຶງດູດການລົງທຶນ ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່, ແຕ່ຈາກຕົວເລກສະຖິຕິແລ້ວ ຍັງບໍ່ເຫັນຜົນໄດ້ຮັບທີ່ກ້າວໜ້າ.

ກົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ຫັດຖະກໍາ, ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ: ລັດ ຖະບານ ຄວນໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົບທວນຄືນ, ນອກຈາກການວາງນະໂຍບາຍຕ່າງໆແລ້ວ ຍັງຄວນສ້າງມາດຕະການໃດ ເພື່ອເປັນການປັບປຸງສະພາບ ແວດລ້ອມການລົງທຶນ ເປັນທີ່ຈັບໃຈນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ເນື່ອງຈາກຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ: ໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາ ມາດຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດ ໃນສປປ ລາວ ໄດ້ນັ້ນ ມີຈໍານວນຫນ້ອຍທີ່ສຸດ ເພາະ 80% ແມ່ນໂຮງງານຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ລັກສະນະແບບຄອບຄົວ. ຂະນະທີ່ການລົງທຶນ ເພື່ອຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກໍຍັງບໍ່ຊັດເຈນ ແລະ ບໍ່ສາມາດເກັບກໍາລາຍລະອຽດ ແຕ່ຮັບຮູ້ວ່າການນໍາໃຊ້ເຊື້ອໄຟ ໃນການຜະລິດແມ່ນສູງ ເຊິ່ງສາມາດຄາດເດົາໄດ້ວ່າ ການປ່ອຍມົນລະພິດສູ່ອາກາດມີອັດຕາສູງ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມ ຜ່ານການດໍາເນີນເກັບກໍາສະຖິຕິໂຮງງານ ​ໂດຍເນັ້ນໃສ່ຈໍານວນໂຮງງານ ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວຜະລິດ ໃນທ້າຍປີ 2015 ເຊິ່ງໃນ 18 ແຂວງທົ່ວປະເທດ ມີພຽງ 13.148 ໂຮງງານ(ລວມທັງໂຮງງານຂະໜາດໃຫຍ່, ກາງ, ນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວ) ເຊິ່ງເປັນການລົງທຶນຂອງຕ່າງປະເທດ 100% ມີ 354 ບໍລິສັດ, ຮ່ວມທຶນ 2.115 ແລະ ການລົງທຶນພາຍໃນ 10.679 ແຕ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ ເຫັນວ່າ ຍັງບໍ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວເທົ່າທີ່ຄວນ. ໃນຂະນະທີ່ ບັນດາ​ແຂວງແຂວງຫລັກ ທີ່ມີໂຮງງານຈັດຕັ້ງຂຶ້ນຫລາຍເຊັ່ນ: ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ 2.433 ໂຮງງານ, ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ 2.237 ໂຮງງານ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ 1.737 ໂຮງງານ, ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ 1.682 ໂຮງງານ, ແຂວງວຽງຈັນ 1.119 ໂຮງງານ ແລະ ແຂວງຈໍາປາສັກ 1.031 ໂຮງ ງານ. ສຳລັບປະເພດຂອງອຸດສາຫະກໍາການຜະລິດ ແລະ ບໍລິການ ແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 81 ປະເພດ ເປັນຕົ້ນ ການສີເຂົ້າ/ສາລີ ແລະ ການຜະລິດແປ້ງ ມີ 5.757 ໂຮງງານ, ການຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບຈາກຄອນກຣີດ ຈໍານວນ 826 ໂຮງງານ ແລະ ການຜະລິດເຄື່ອງເຟີນີເຈີ 784 ໂຮງງານ. ສາມາດວ່າແຈ້ງແຮງງານ ທັງໝົດມີ 145.400 ຄົນ, ຊາຍ 91.495 ຄົນ.

ຂ່າວ:ມະນີທອນ

ເນື້ອໃນ: ຂປລ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here