28 C
Vientiane
ວັນອັງຄານ, ເດືອນມີນາ 15, 2021

ອຸທາຫອນ! ເຄາະນໍ້າລຶບຈົນໄດ້ເຫດ ຝາກເຕືອນຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນໃຫ້ລະວັງຫຼາຍກວ່ານີ້

Array

ເປັນອີກເລື່ອງທີ່ແອັດຢາກຍົດມາເຕືອນສະຕິ ທັງເປັນອຸທາຫອນແກ່ທຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ນໍ້າຢາງລືບ ທີ່ໃຊ້ລຶບບິກ ເພາະມັນອັນຕະລາຍກວ່າທີ່ຄິດຫາກໃຊ້ບໍ່ເປັນ ຫຼື ບໍ່ຖືກວິທີ ແລະ ອັນຕະລາຍກໍ່ອາດມາຫາເຮົາໄດ້ແບບງ່າຍໆ.

ເຫດການນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດໄທ ແຕ່ແອັດເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງໃກ້ຕົວ ຈຶ່ງຍາກຍົກມາເປັນອຸທາຫອນເຕືອນທຸກຄົນກ່ຽວກັບການໃຊ້ນໍ້າລຶບບິກນີ້.

ເຫດມີຢູ່ວ່າ ເດັກຊາຍໄວ 10ປີ ໃຊ້ນໍ້າຢາງລຶບ ຈະມາຂຽນຊື່ໂຕເອງໃສ່ສະເກັດບອດ ແຕ່ກົດນໍ້າຢາແນວໃດກໍ່ບໍ່ອອກ ຈຶ່ງພະຍາຍາມໃຊ້ປາຍແຫຼມຂອງຢາງລຶບເຄາະໆໃສ່ໂຕະ

ກ່ອນນໍ້າຢາງລຶບຈະລະເບີດຈົນນໍ້າຢາຟົ້ງອອກກະແຈກກະຈາຍເຕັມໜ້າ ຈົນຜູ້ເປັນແມ່ຕ້ອງພາສົ່ງໂຮງໝໍ ແຕ່ໂຊກດີທີ່ບໍ່ບາດເຈັບຫຍັງຫຼາຍ.

ແນວໃດກໍ່ຕາມ ເຕືອນທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ຢາງລຶບນີ້ ໃຫ້ໃຊ້ຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກິດເຫດແບບນີ້ຂຶ້ນກັບຕົນເອງ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here