ແຈ້ງການ! ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນວ ແຈ້ງຢຸດຊົ່ວຄາວລົງທະບຽນເຮັດບັດລາຄາຖືກ

0
403


ບັນດາຜູ້ໃຊ້ລົດເມປະຈໍາທາງ ໂດຍສະເພາະນັກສຶກສາ ຫຼື ຜູ້ທີ່ນໍາໃຊ້ບັດລົດເມລາຄາຖືກຕ້ອງຮູ້ໄວ້ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ ລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບໂຄງການປັບປຸງຂົນສົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄລຍະ 2 ຂອງອົງການໄຈກ້າ ຈະໄດ້ຢຸດເຊົາໃນການຮັບລົງທະບຽນໃໝ່ຂອງບັດຂີ່ລົດເມດ້ວຍລະບົບ ໄອທີຊີ ITC ຫຼື ລະບົບຂີ່ລົດເມລາຄາຖືກ ເພື່ອປັບປຸງລະບົບ.

ເນື່ອງຈາກ ທາງລັດວິສາຫະກິດລົດເມ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັບໂຄງການປັບປຸງຂົນສົ່ງສາທາລະນະໃນຕົວເມືອງວຽງຈັນ ໄລຍະ 2 ຂອງອົງການໄຈກ້າ ຈະໄດ້ປິດປັບປຸງລະບົບບັດຂີ່ລົດເມລາຄາຖືກຄືນໃໝ່ໃຫ້ມີຄວາມເໝາະສົມ ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ກັນຍາ 2019 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະສໍາເລັດ, ຖ້າສໍາເລັດແລ້ວຈະແຈ້ງຕາມພາຍຫຼັງ.

ສ່ວນບັດທີ່ລົງທະບຽນຜ່ານມາແລ້ວ ແມ່ນສາມາດນໍາໃຊ້ຈົນກວ່າຈະໝົດກໍານົດຕາມອາຍຸຂອງບັດ.LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here