ຂ່າວດີ ລັດຈະກຳນົດ ເອົາລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ຂອງທຸກເດືອນ ເປັນມື້ຈ່າຍເງິນເດືອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

0
868

ໃນທ້າຍອາທິດຜ່ານມາ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແນະນໍາ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະ ກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ, ໂດຍໃນຮ່າງຄຳແນະນໍາດັ່ງກ່າວທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຈະຕ້ອງໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ

ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.ທ່ານ ປອ ບຸນເຫຼືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງແນະນໍາ ກ່ຽວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານ

ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນແຕ່ລະເດືອນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ທັງເປັນການຫຼີກລຽງການຄອງຄອຍໃນແຕ່ລະວັນວ່າເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍຈະອອກວັນທີໃດຂອງແຕ່ລະເດືອນ.

ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ ພັກ-ລັດຖະບານ ໄດ້ຖືເອົາເປັນບຸລິມະສິດອັນດັບໜຶ່ງ, ຊຶ່ງໃນໄລຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານດັ່ງ ກ່າວ, ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບສະແດງອອກບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້ຮັບເງິນເດືອນໄວ, ບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານໄດ້ຮັບເງິນເດືອນຊ້າ, ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ຍັງມີບາງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນຍັງປະກອບເອ ກະສານເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນເປັນງວດ.

ສະນັ້ນ, ເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ແລະ ເພື່ອຫັນເອົາວຽກງານການເບີກຈ່າຍເງິນ ເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

.ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ຕ້ອງກວດກາເອກະສານລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍ ຂອງຫົວໜ່ວຍງົບປະມານບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 20 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ສົ່ງເອກະສານ ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍໄປຈ່າຍຢູ່ທະນາຄານເປັນແຕ່ລະວັນ,

ຊຶ່ງເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 24-30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ ແລະ ທະນາຄານຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ຕ້ອງໂອນເງິນເດືອນເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25-30 ຂອງແຕ່ລະເດືອນ. ທັງນີ້, ເພື່ອຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ແລະ ເງິນນະໂຍບາຍໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຜ່ານລະບົບທະນາຄານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here