34.7 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນພຶດສະພາ 8, 2021

ເລບານອນ: ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ມີຊາກປາຕາຍເປັນຈຳນວນເກືອບ 40 ຕັນ ສູງເປັນປະຫວັດຕິສາດ ໃກ້ທະເລສາບ Qaraoun

Array

ເລບານອນ: ໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມາ ມີຊາກປາຕາຍເປັນຈຳນວນເກືອບ 40 ຕັນ ສູງເປັນປະຫວັດຕິສາດ ໃກ້ທະເລສາບ Qaraoun

ໄດ້ພັດເຂົ້າຫາຊາຍຝັ່ງແຄມແມ່ນ້ຳລິທານີ ສາຍທີ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງເລບານອນ ມີກອງຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ສິ່ງປົ່ນເປື່ອນລອຍເຕັມເປັນຈຳນວນຫຼາຍສະສົມມາຫຼາຍປີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ເຕືອນ:

ຫ້າມຈັບມາເຮັດເປັນອາຫານເນື່ອງຈາກມີການປົນເປື້ອນຂອງສານຜິດ ປາມີຜິດ ຫ້າມເຮັດປະມົງໃນພື້ນທີ່ທະເລສາບ Qaraoun ໃນແມ່ນ້ຳ ລິທານີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2561. 01/05/2021

ມີການຮ້ອງຮຽນໃຫ້ລົງໂທດຜູ້ທີ່ເຮັດຜິດມາຕະຫຼອດຫຼາຍປີ ປັດຈຸບັນນີ້ບັນຫານີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂແຕ່ຢ່າງໃດ.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img