34.7 C
Vientiane
ວັນເສົາ, ເດືອນພຶດສະພາ 8, 2021

ມາເບິ່ງ ຜະລິດຕະພັນຜ້າປິດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມືບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ

Array

ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ,​ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປີດເຜີຍບັນຊີລາຍການຜ້າອັດປາກ-ດັ່ງ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດກາຄຸນນະພາບດ້ານກາຍະພາບ (Physical) ບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານຜ້າອັດປາກ-ດັງ ເພື່ອນໍາໃຊ້ ທາງດ້ານການແພດແຕ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອປ້ອງກັນຝຸ່ນລະອອງທົ່ວໄປ ຫຼື ນໍາໃຊ້ໃນສະຖານທີ່ ທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງ ຫຼື ໃຊ້ໃນສັງຄົມທີ່ບໍ່ມີການໃກ້ຊິດກັບກໍລະນີສົງໃສການຕິດເຊື້ອ ຫຼື ພົວພັນກັບພະຍາດ COVID-19.​ພ້ອມທັງ,​ ບັນຊີລາຍການຜະລິດຕະພັນ ເຈວລ້າງມືທີ່ບໍ່ບັນລຸມາດຕະຖານນຳໃຊ້ຂ້າເຊື້ອພະຍາດ ໂດຍມີລາຍຊື່ລະອຽດຕາມແຈ້ງການນີ້:


ມາເບິ່ງ ຜະລິດຕະພັນຜ້າປິດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມືບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ


ມາເບິ່ງ ຜະລິດຕະພັນຜ້າປິດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມືບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ


ມາເບິ່ງ ຜະລິດຕະພັນຜ້າປິດປາກ-ດັງ ແລະ ເຈວລ້າງມືບໍ່ຜ່ານມາດຕະຖານ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img