29.3 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2021

ສະຫຼະເວລາອ່ານ…!!!ຄວນເບິ່ງແຍງຕົວເອງແນວໃດ? ເມື່ອສະພາບອາກາດປ່ຽງແປງ !

Array

ສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ ອາດເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນປັບສະພາບຮ່າງກາຍບໍ່ທັນຈົນເຈັບໄຂ່ໄດ້ປ່ວຍ ດັ່ງນັ້ນ ໃນຊ່ວງທີ່ອາກາດປ່ຽນແປງແບບນີ້ ຈຶ່ງຕ້ອງເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບເປັນພິເສດ

ເພາະອາດສ່ຽງທີ່ຈະເຈັບເປັນໂລກຕິດເຊື້ອທາງເດີນຫາຍໃຈທັງເປັນຫວັດ, ປອດບວມ, ຫອບຫືດຫຼືຫຼອດລົມອັກເສບໄດ້ງ່າຍ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍແລະຜູ້ເຖົ້າ ເນື່ອງຈາກກຸ່ມບຸກຄົນເຫຼົ່ານີ້ມີພູມຕ້ານທານໂລກຕໍ່າກວ່າຄົນປົກກະຕິ

ແນວໄດ້ກໍ່ຕາມ ອາການເຫຼົ່ານີ້ສາມາດປ້ອງກັນໄດ້ຫາກໃສ່ໃຈສຸຂະພາບແລະຮ່າງກາຍໃຫ້ແຂງແຮງ ກໍ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີພູມຄຸ້ມກັນໂລກໄພໄຂ່ເຈັບໄດ້ ຊຶ່ງແນວທາງປະຕິບັດເພື່ອດູແລສຸຂະພາບໃນຊ່ວງອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງມີດັ່ງນີ້:

1. ຄວນເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີດ້ວຍການຜັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ
2. ຄວນນຸ່ງເສື້ອຜ້າໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະພາບອາກາດທີ່ປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະມື້ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ
3. ຄວນງົດການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຮໍ ເນື່ອງຈາກສົ່ງຜົນໃຫ້ລະບົບພູມຕ້ານທານໃນຮ່າງການຕໍ່າລົງເຮັດໃຫ້ຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ

4. ກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງໂພສະນາການ ຫວານ, ມັນ, ເຄັມ ແລະ ປຸງອາຫານໃຫ້ສຸກ່ອນການບໍລິໂພກ
5. ດື່ມນ້ຳໃຫ້ສະອາດແລະຮັບປະທານໝາກໄມ້ທີ່ມີວິມິນສູງ ເຊັ່ນ: ໝາກກ້ຽງ ,ສີດາ ,ໝາກຫຸ່ງສຸກ ,ໝາກນັດ
6. ລ້າງມືດ້ວຍສະບູຫຼືເຈວທຳຄວາມສະອາດທູກຄັ້ງ ຫຼັງຈາກທຳກິດຈະກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ເບິ່ງໜັງ ,ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳເປັນຕົ້ນ

7. ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງເໝາະສົມເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍແຂງແຮງຕ້ານທານກັບເຊື້ອໂລກຕ່າງໆໄດ້ເຊັ່ນ:ການຍ່າງ,ການແລ່ນໃຫ້ຫຼາຍໆ ການຂີ່ລົດຖີບ ,ການຫຼີ້ນກິລາທີ່ມີການເຄືອນໄຫວຍ່າງຕໍ່ເນືອງເປັນຕົ້ນ.

8. ຫຼີກລ້ຽງການສຳຜັດຫຼືໃກ້ຊິດຜູ້ປ່ວຍລວມທັງບໍ່ໃຊ້ສິ່ງຂອງຮ່ວມກັບຜູ້ປ່ວຍເຊັ່ນ: ຈານ ,ບ່ວງຖ່ວຍ ,ຈອກນ້ຳ,ຜ້າເຊັດຫນ້າ ,ຜ້າເຊັດຕົວ ໆລໆ ຖ້າມີຄົນປ່ວຍໃນຄອບຄົວຄວນໃຊ້ຫນ້າກາກປິດປາກອານາໄມເວລາໄອຫຼືຈາມ

9. ຫຼີກລ່ຽງການເຂົ້າໄປໃນສະຖານທີ່ ທີ່ມີຄົນແອອັດອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ສະດວກ ເພາະອາດຕິດໂລກກັບມາໄດ້ໂດຍສະເພາະຊ່ວງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດຕ່າງໆ

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img