30.9 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2021

ບີບຫົວໃຈເຫຼືອເກີນ! ແມ່ເຖົ້!ໄວ 91ປີ ອອກມາຍູ້ລໍ້ຂາຍເຄື່ອງເກົ່າ ເພື່ອຫາເງິນລ້ຽງລູກພິການທີ່ຖ້າຢູ່ເຮືອນ

Array

ເລື່ອງທີ່ແອັດມິນຈະນໍາມາເລົ່າໃນມື້ນີ້ເປັນເຫດການທີ່ເຫັນແລ້ວສະເທືອນໃຈຫຼາຍ ເພາະເປັນເລື່ອງຂອງແມ່ຜູ້ບໍ່ປະຖິ້ມລູກ ຕົນເອງຈະເຖົ້າແກ່ປານໃດ ກໍ່ຍັງຕ້ອງດີ້ນຮົນຫາລ້ຽງລູກພິການ ເຊິ່ງເປັນພາບທີ່ເຫັນແລ້ວບີບຫົວໃຈເຫຼືອເກີນ.

ເຫດການທີ່ແອັດກ່າວມາຂ້າງເທິງແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ສາມາດນໍາມາແບ່ງປັນ ຫຼື ເປັນຄະຕິເຕືອນໃຈຄົນສູ່ຊີວິດທັງຫຼາຍ ໃຫ້ເບິ່ງໄວ້ເປັນຕົວຢ່າງ  ວ່າແມ່ຍິງຄົນໜຶ່ງທີ່ແກ່ຊະລາອາຍຸ ເກືອບ 100ປີ ສຸດທຸກຕົນ ແຕ່ຜູ້ກ່ຽວບໍ່ຍອມແພ້ຕໍ່ຊີວິດ ສູ້ທຸກຫົນທາງເພື່ອຫາລ້ຽງລູກຂອງຕົນເອງ.

ອີກມຸຸມໜຶ່ງທີ່ແອັດຢາກໃຫ້ທຸກຄົນເຫັນຄື ຄວາມຮັກຂອງແມ່ທີ່ທີຕໍ່ລູກ ເຖິງແມ່ຈະແກ່ເຖົ້າພຽງໃດ ແຕ່ຫາກລູກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ລູກບໍ່ມີທີ່ເພິ່ງ ລູກບໍ່ສາມາດລ້ຽງຕົນເອງໄດ້ ຜູ້ທີ່ຈະເບິ່ງແຍງ ແລະ ຫາລ້ຽງທ່ານກໍ່ແມ່ນຜູ້ເປັນພໍ່ແມ່ຄືເກົ່າ ສະນັ້ນ ຢ່າໄດ້ລືມບຸນຄຸນເພິ່ນເດັດຂາດ.

ທັງໝົດທີ່ແອັດມິນເວົ້າມາພຽງຢາກໃຫ້ກໍາລັງໃຈຄົນສູ້ຊີວິດຢ່າທໍ້ເດັດຂາດ ໃຫ້ເບິ່ງແມ່ຕູ້ເປັນຕົວຢ່າງ ແລະ ອີກຢ່າງແມ່ນ ຢາກສື່ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮັກຂອງແມ່ຄົນໜຶ່ງທີ່ມີຕໍ່ລູກ ມັນມາກມາຍພຽງໃດ ເບິ່ງໄດ້ຈາກເລື່ອງນີ້.

Latest news

- Advertisement -spot_img

Related news

- Advertisement -spot_img