ລັດອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນມາລະຍາດ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ

0
586

ໃນວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2019 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສະບັບເລກທີ 184/ລບ ລົງວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2019 ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າແຫ່ງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ແນໃສ່ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນມີຄຸນທາດການເມືອງ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດໃຫ້ໜັກແໜ້ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ, ມີສະຕິຕື່ນຕົວ, ເຄົາລົບ, ປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ມີປະສິດທິພາບ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ຊຶ່ງໄດ້ຈຳແນກຈັນຍາບັນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນອອກເປັນ 4 ປະເພດຄື ຈັນຍາບັນຕໍ່ຕົນເອງ ຈັນຍາບັນຕໍ່ວິຊາຊີບ ຈັນຍາບັນຕໍ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ; ທັງນີ້ ໃນສ່ວນຂອງຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຕ້ອງບໍລິການ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ສະເໝີພາບ ໂປ່ງໃສ ມີກິລິຍາມາລະຍາດ ບໍ່ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມໃນເວລາປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ຊຶ່ງລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້.

  1. ມີຄວາມຍຸຕິທຳ ມີນໍ້າໃຈເສຍສະຫຼະ ສຸພາບອ່ອນໂຍນ ຊີ້ແຈງແນະນຳດ້ວຍເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈິງໃຈ
  2. ໃຫ້ການບໍລິການດ້ວຍຄວາມສະເໝີພາບ ວ່ອງໄວ ເປັນທຳ ໂດຍບໍ່ຈຳແນກເພດ ອາຍຸ ເຜົ່າພັນ ສະຖານທີ່ທາງສັງຄົມ ລະດັບການສຶກສາ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖື
  3. ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ບໍ່ສ້າງຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານທີ່ສາມາດເປີດເຜີຍໄດ້ ແລະ ຮັກສາຄວາມລັບທາງລັດຖະການ
  4. ຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາຊັບສົມບັດຂອງລັດ ຂອງສ່ວນລວມ ໂດຍຖືເອົາຜົນປະໂຫຍາດຂອງຊາດ ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມເປັນສຳຄັນ
  5. ບໍ່ສວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕຳແໜ່ງ ສິດ ອຳນາດຂົ່ມຂູ່ ຮຽກຮ້ອງສິ່ງຕອບແທນ ແລະ ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກບຸກຄົນ ນິຕິກຳບຸກຄົນ ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ

ສຳລັບຈັນຍາບັນຕໍ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ກະຊວງ ແລະ ອົງການປະສານສົມທົບກັບກະຊວງພາຍໃນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ອອກລະບຽບການສະເພາະໃຫ້ແທດເໝາະກັບການບໍລິການປະຊາຊົນ ແລະ ສາຍພົວພັນສັງຄົມຕາມແຕ່ລະໜ້າວຽກຂອງຂະແໜງການ ສຳລັບບຸກຄົນ ຫຼື ການຈັດຕັ້ງໃດໆທີ່ໄດ້ລະເມີດດຳລັດສະບັບນີ້ຈະຖືກສຶກສາອົບຮົມ ກ່າວເຕືອນ ລົງວິໄນຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສະບັບເລກທີ 73/ສພຊ ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2015 ແລະ ປັບໄໝໃຊ້ແທນຄ່າເສຍຫາຍທາງແພ່ງ ຫຼື ລົງໂທດທາງອາຍາຕາມກໍລະນີເບົາ ຫຼື ໜັກ.

ໂດຍ: ສະຫະລັດ ວອນທິວົງໄຊ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ສຳນັກງານນາຍົກ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here