30 C
Vientiane
ວັນພະຫັດ, ເດືອນມັງກອນ 28, 2021

ນັກລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາຢູ່ລາວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ ລົງເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍ ປ່າໄມ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ

- Advertisement -
- Advertisement -

ນັກລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ໂດຍສະເພາະໄມ້ວິກ, ໄມ້ກະຖິນນະລົງ, ຕົ້ນຢາງພາລາ,ໄມ້ເກດສະໜາ, ໄມ້ສັກ ແລະ ໄມ້ຊະນິດອື່ນໆ ຕ່າງກໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງລົງເຜີຍແຜ່ນິຕິກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບປ່າໄມ້ ຫຼື ກົດໝາຍປ່າໄມ້ຢູ່ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະຕິບັດເພາະເຂົາເຈົ້າພົບບັນຫາກ່ຽວກັບການສໍາປະທານດິນລັດ, ເມື່ອໄດ້ຮັບສໍາປະທານໄປແລ້ວປະຊາຊົນບາງຂົງເຂດບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື.

ຮອງອຳນວຍການບໍລິສັດບົວລະພາກະສິກຳ – ປ່າ ໄມ້ຈຳກັດ ທ່ານ ນາງ ສຸໄພວັນ ທ່ຽງຈັນໄຊ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທີມງານຂ່າວວຽງຈັນທາຍ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ເປັນອຸປະສັກ ໃນການ ລົງທຶນພັດທະນາ ຫຼື ຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ (ໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກະຖິນນະລົງ) ຢູ່ລາວວ່າ: ມີຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ປະຊາຊົນບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມືກັບບໍລິສັດ ທັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບສໍາປະທານດິນ ຈາກລັດຖະບານແລ້ວ ນອກນັ້ນເນື້ອທີ່ດິນດັ່ງກ່າວຍັງເປັນຂອງລັດ ຊຶ່ງທາງລັດຖະບານມີ ກົດໝາຍປ່າໄມ້ທີ່ສອດຄ່ອງກັບຍຸກໃນປັດຈຸບັນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຢາກຮຽກຮ້ອງລັດຖະບານຊ່ວຍລົງໄປເຜີຍແຜ່ ນິຕິກໍາຕ່າງໆ ຫຼື ກົດໝາຍປ່າໄມ້ຢູ່ຕາມບ້ານ, ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼິກ ໂດຍສະເພາະຢູ່ເຂດທີ່ບໍລິສັດລົງໄປພັດທະນາ ຫຼື ໄດ້ຮັບສໍາປະທານດິນລັດເພື່ອປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໃນເຂດນັ້ນເຂົ້າໃຈ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ.

ທ່ານ ນາງ ສຸໄພວັນໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ອີກບັນທາໜຶ່ງທີ່ຢາກໃຫ້ພາກລັດເອົາໃຈໃສ່ຕື່ມແມ່ນ ກ່ຽວກັບບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ຈ່າຍເງິນກ່ຽວກັບການລົງກວດສອບ ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມໝົດປີໄປແລ້ວ ຢາກໃຫ້ລົງໄປກວດສອບແດ່ ເຊັ່ນວ່າຕາມແຜນໃນ 1 ປີ ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງລົງກວດສອບ 1 ເທື່ອ, ຂັ້ນແຂວງລົງ 3 ເທື່ອ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ລົງ 12 ເທື່ອ ແຕ່ສຸດທ້າຍບໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວຫຍັງເລີຍທັງທີ່ຈ່າຍເງິນໃຫ້ໄປໝົດແລ້ວ.

ບໍລິສັດບົວລະພາແມ່ນບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລະຫວ່າງນັກທຸລະກິດລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ເລີ່ມລົງທຶນໃນປີ 1989 ມາຮອດປັດຈຸບັນໄດ້ລົງທຶນປູກໄມ້ອຸດສາຫະກໍາແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 30 ລ້ານໂດລາ ແລະ ມີທຶນໝູນວຽນຫຼາຍກວ່າ 50 ລ້ານໂດລາ ໂດຍມີການລົງທຶນປູກໄມ້ວິກ ແລະ ໄມ້ກະຖິນນະລົງຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ແຂວງໄຊສົມບູນ, ໄຊຍະບູລີ ແລະ ແຂວງວຽງຈັນ ຊຶ່ງໄດ້ປູກໄປແລ້ວໃນເນື້ອທີ່ 5.000 ກວ່າເຮັກຕາ ໂດຍມີດິນ (ເຂດຊຸດໂຊມ) ທີ່ສໍາປະທານຈາກລັດຖະບານ, ດິນບຸກຄົນ ແລະ ດິນຂອງບໍລິສັດ.

ຂ່າວ: ວຽງຈັນທາຍ

ພາບ: ສົມພາວັນ

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here