ທາງລົດໄຟຄືບຫນ້າ33% ,ສ່ວນລັດຖະບານ ຈະເລັ່ງຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ປະຊາຊົນມູນຄ່າ 2.492 ຕື້ກີບຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ

0
36

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການໄກ່ເກ່ຍສິ່ງກີດຂວາງ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມາຮອດປັດຈຸບັນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເຫັນວ່າ ສຳເລັດເປັນສ່ວນຫລາຍ, ເຊິ່ງການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊົດເຊີຍ ສິ່ງກີດຂວາງທັງໝົດ ທີ່ສັງລວມໄດ້ຈາກ ຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແລະ ການຄິດໄລ່ມູນຄ່າ ການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າ 11 ສະຖານີ ທີ່ລັດຖະບານລາວ ຮັບຜິດຊອບ ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 2.492,34 ຕື້ກີບ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2018 ນີ້,ວ່າ: ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ຜ່ານມາ ລາຄາຫົວໜ່ວຍຄ່າຊົດເຊີຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງຈາກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນແລ້ວ ຫລັງຈາກນັ້ນ ເຈົ້າແຂວງ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງໃຫ້ນຳໃຊ້ ແລະ ສາມາດ ເບີກຈ່າຍໄດ້ແລ້ວ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມ ກັບຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນແຂວງ, ເມືອງ, ຫ້ອງການປະສານງານ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ໃນຕົ້ນເດືອນພຶດສະພາ 2018 ນີ້, ໂດຍໄດ້ເຫັນດີ ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ: ໃຫ້ຄະນະກຳມະການໄກ່ເກ່ຍ ຂອງນະຄອນຫລວງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ຕ້ອງປະກອບເອກະສານ 2 ປະເພດ ຄື: ບັນຊີບຸກຄົນທີ່ຖືກກະທົບປະກອບມີ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຜູ້ຖືກກະທົບ, ເນື້ອທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ຜົນລະປູກທີ່ຖືກກະທົບ ບັນຊີຈຳນວນເງິນທີ່ຈະເບີກຈ່າຍ ໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບທັງໝົດ ຈະຕ້ອງເຊັນຢັ້ງຢືນຮັບຮູ້ຈາກຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ, ນາຍບ້ານ, ຄະນະໄກ່ເກ່ຍຂັ້ນເມືອງ, ແຂວງ, ບໍລິສັດຜູ້ຮັບເໝົາ.

ບໍລິສັດ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແລະ ຜູ້ເຊັນສະເໜີຂໍອະນຸມັດເບີກຈ່າຍ. ສຸດທ້າຍແມ່ນທ່ານຮອງເຈົ້າຄອງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ທີ່ຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳ ເປັນຜູ້ເຊັນອະນຸມັດເບີກຈ່າຍ ຕາມຕົວເລກເງິນທີ່ຮັບຮອງເອົານັ້ນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າ ຫັກຄ່າສິ້ນເປືອງໃດໆ (ໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ ແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນຕາມຈຳນວນ ທີ່ໄດ້ເຊັນຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເອົາແລ້ວນັ້ນ);

ການຈັດບັນຊີບູລິມະສິດການເບີກຈ່າຍ ແມ່ນບັນຊີຈັດອັນດັບບຸກຄົົນ ຫລື ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີຄວາມ ຈຳເປັນຕ້ອງເບີກຈ່າຍໃຫ້ກ່ອນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຜູ້ຖືກແລວທາາງ ທີ່ຈະລົງມືກໍ່ສ້າງດ່ວນ, ຄວາມຈຳເປັນທີ່ຕ້ອງ ມີບັນຊີບູລິມະສິດເບີກຈ່າຍນີ້ ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ການເບີກຈ່າຍ ຕາມຄວາມອາດສາມາດຕົວຈິງ ຂອງ ແຫ່ລງທຶນ ທີ່ຈະມາເບີກຈ່າຍໃນແຕ່ລະງວດ ແລະ ວິທີຈັດຕັ້ງບັນຊີບູລິມະສິດ ແມ່ນປະຕິບັດຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງນີ້: ພື້ນທີ່ຕ້ອງການຮີບດ່ວນ ເພື່ອການກໍ່ສ້າງໃຫ້ທັນກັບແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້, ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບທີ່ ຈຳເປັນ ຕ້ອງແກ້ໄຂ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເຊັ່ນ: ເງິນຄ່າເຂົ້າ ສຳລັບດິນນາທີ່ບໍ່ສາມາດທຳການຜະລິດ, ເງິນຄ່າເຊົ່າເຮືອນຢູ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ທາງໂຄງການ ກຳລັງສ້າງເຮືອນທົດແທນໃຫ້ບໍ່ທັນແລ້ວ ຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ຈົນກວ່າການກໍ່ ສ້າງເຮືອນ ຈະສຳເລັດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຈຳເປັນ.

ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄ່າຊົດເຊີຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ຮັບປະກັນຄວາມໂປ່ງໃສ່ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້ ຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການ ເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຕ້ອງໄດ້ກຳນົດລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການເບີກຈ່າຍຄ່າຊົດເຊີຍ, ໂດຍສ້າງເປັນປື້ມຄູ່ມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂັ້ນຕອນ ແລະ ລະບຽບການເບີກຈ່າຍໃຫ້ຮັດກຸມ, ຈະແຈ້ງ ແລະ ອື່ນໆ.
ເນື້ອໃນ: ຂປລ