ກົດເຫລັກ 10 ຂໍ້ຂອງທ່ານ ສີ ຈີ້ນຜິງປະທານາທິບໍດີແຫ່ງສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ເພື່ອປາບປາມພຶດຕິກຳການທຸຈະລິດຂອງພະນັກງານ ລັດຖະກອນລະດັບສູງ

0
33

ໂດຍຄະນະກຳມະການໂປລິດບູໂຣຂອງພັກຄອມມູນິດຈີນໄດ້ເຫັນຊອບກົດດັ່ງກ່າວ ຈຶ່ງໃຫ້ເຜີຍແຜ່ກົດປາບປາມພຶດຕິກຳການທຸຈະກິດປະປະພຶດຕິມິຊອບ ຂອງປະທານາທິບໍດີສີ ຈີ້ນຜິງ ໄປທຸກໜ່ວຍງານລາດສະການທົ່ວໄປຊື່ງກົດດັ່ງກ່າວມີດັ່ງນີ້

1. ຫ້າມມີການຂື້ນປ້າຍຕ້ອນຮັບ ຫຼື ປູພົມແດງ ຫຼື ການສະແດງໂຊໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຫຼື ມອບດອກໄມ້ຕ້ອນຮັບແກ່ຄະນະລັດຖະມົນຕີ ນາຍທະຫານລະດັບສູງ ແລະ ລັດຖະກອນທຸກໜ່ວຍງານ

2. ຫ້າມຄະນະລັດຖະມົນຕີ ແລະລັດຖະກອນທຸກໜ່ວຍງານ ໃຊ້ຈ່າຍງົບ ປະມານແຜ່ນດິນຢ່າງຟຸ່ມເຟືອຍ ໂດຍສະເພາະໃນລະຫວ່າງໄປກວດວຽກໃນຕ່າງແຂວງ ແລະຫ້າມນຳງົບປະມານແຜ່ນດິນໄປຈັດຊື້ເຫຼົ້າໄວ ຫຼື ເຊົ່າເຄື່ອງສຽງຢ່າງເດັດຂາດ

3. ຫ້າມເຈົ້າໜ້າທີ່ກົມການເມືອງຂອງລັດຖະບານ ລັດຖະກອນ ທຸກໜ່ວຍງານ ແລະ ນາຍທະຫານລະດັບສູງ ໄດ້ລົດນຳຂະບວນເພື່ອເປີດສັນຍານໄຟໄຊເຣນ ເພື່ອຂໍທາງໃຫ້ຄວາມສະດວກແກ່ຕົນເອງ ຫາກເດີນທາງໄປຜັກຜ່ອນໃນຕ່າງປະເທດຕ້ອງໃຊ້ຈ່າຍດ້ວຍເງີນສ່ວນໂຕເທົ່ານັ້ນ ຫ້າມເບີກເອົາງົບປະມານແຜ່ນດິນໄປຈ່າຍຢ່າງເດັດຂາດ

4. ຫ້າມລັດຖະກອນທຸກໜ່ວຍງານນຳລົດຂອງລັດໄປໃຊ້ເວລານອກໂມງວຽກ ຫຼື ນຳໄປໃຊ້ໃນເຊີງທ່ອງທ່ຽວຢ່າງເດັດຂາດ ບໍ່ວ່າຈະກໍລະນີໃດໆກໍຕາມ

5. ໃຫ້ລັດຖະກອນ ທຸກໜ່ວຍງານ ອົບຮົມສັ່ງສອນສາມີ-ພັນລະຍາ ແລະລູກໃຫ້ເຮັດໂຕເອງເປັນແບບຢ່າງໃນການຮັບໃຊ້ລັດ ດ້ວຍຄວາມຊື່ສັດທຸຈະລິດ ຫ້າມຮັບສິນບົນທັງໜ້າບ້ານໃນບ້ານ ແລະຫຼັງບ້ານ ດ້ວຍເຫດແຫ່ງໜ້າທີ່ຂອງຕົນເປັນອັນເດັດຂາດ

6. ເມື່ອເດີນທາງດ້ວຍເຄື່ອງບິນບໍ່ວ່າຈະໃນປະເທດ ຫຼືນອກປະເທດຫ້າມໃຊ້ VIP ຊ່ອງທາງດ່ວນ ຢ່າງເດັດຂາດ

7. ຫ້າມນຳເງີນ ຫຼືສິ່ງຂອງມີຄ່າໄປຝາກໃນບັນຊີຂອງພີ່ນ້ອງຫຼືຄົນອື່ນ ແລະໃນຕ່າງປະເທດຢ່າງເດັດຂາດ

8. ລັດຖະກອນທຸກໜ່ວຍງານຕ້ອງມາເຮັດວຽກໃຫ້ກົງເວລາ ແລະຕ້ອງຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນ ຫ້າມດ່າວ່າດູຖູກຫຼືເອີ້ນດ່າໃສ່ປະຊາຊົນຢ່າງເດັດຂາດ

9. ຫາກລັດຖະກອນ ໜ່ວຍງານໃດກໍ່ຕາມ ເມື່ອມີສັບສິນເຊັ່ນ ໂມງຫຼູ ລົດຫຼູ ບ້ານ-ຄະລືຫາດ ຈະຕ້ອງຢື່ນບັນຊີ ແລະບໍລິການຈັດຊື້ຕໍ່ກົມປາບປາມການທຸຈະລິດແຫ່ງຊາດຈີນ ແລະຈະຕ້ອງພິສູດວ່າໄດ້ມາຢ່າງໃດ ເພາະເຫດໃດ

10. ຫ້າມໃຊ້ອຳນາດໃນທາງບໍ່ຊອບທຳເຊັ່ນ ຮັບສິນບົນ ຫຼື ປອມແປງເອກະສານທາງວຽກ ບໍ່ວ່າຈະເພື່ອຜົນປະໂຫຍດສ່ວນໂຕ ຫຼືເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງໃຜກໍ່ຕາມ