ລັດຖະບານລາວ ອະນຸມັດ ຂຶ້ນອັດຕາຄ່າຈ້າງ ຂັ້ນຕໍ່າ ຈາກ 9 ແສນ ຫາ 1.1 ລ້ານກີບ ຕໍ່ເດືອນ

0
24

ລັດຖະບານ ລາວ ອະນຸມັດ ປັບ ຂຶ້ນ ອັດຕາ ຄ່າຈ້າງ ຂັ້ນ ຕໍ່າຈາກ 9 ແສນກີບ ເປັນ 1.1 ລ້ານ ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ ເພື່ອໃຫ້ ສອດ ຄ່ອງ ກັບ ສະພາວະ ການ ຄ່າ ຄອງ ຊີບ ທີ່ ສູງ ຂຶ້ນ ແຕ່ ລະ ວັນ ໂດຍ ມີ ຜົນ ນັບ ແຕ່ວັນ ທີ 1 ພຶດສະພາ ນີ້ ເປັນຕົ້ນ ໄປ.

ທ່ານ ຄຳ ແພງ ໄຊ ສົມ ແພງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ ກະຊວງ ແຮງ ງາ ນ ແລະ ສະ ວັດ ດີກາ ນ ສັງຄົມ ຢືນຢັນ ວ່າຄະນະ ລັດຖະບານ ລາວ ໄດ້ ອະນຸມັດ ການ ປັບ ຂຶ້ນ ອັດຕາ ຄ່າ ຈ້າງ ຂັ້ນ ຕໍ່າ ສຳລັບ ແຮງ ງານ ຈາກ 9 ແສນ ກີບ ເປັນ 1 ລ້ານ 1 ແສນ ກີບ ຫຼືປະມານ 133 ໂດ ລາ ສະຫະລັດຕໍ່ ເດືອນ ແລະໃຫ້ ມີ ຜົນ ບັງຄັບ ໃຊ້ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ ນັບ ແຕ່ ວັນ ທີ 1 ພຶດສະ ພາ 2018 ເປັນຕົ້ນ ໄປ ທັ້ງນີ້ ເພື່ອ ໃຫ້ ສອດ ຄອງ ກັບ ສະພາວະ ຄອງ ຊີບ ທີ່ ປັບໂຕ ສູງ ຂຶ້ນ ໃນ ປັດຈຸບັນ ດັ່ງ ທີ່ ທ່ານ ຄຳ ແພງ ໄດ້ ໃຫ້ການ ອະທິບາຍ ວ່າ:

“ ເຫດຜົນ ຂອງ ການ ປັບປຸງ ຄ່າ ແຮງ ງານ ຂັ້ນ ຕໍ່າ ສຸດ ໃນ ຄັ້ງ ນີ້ ແມ່ນ ສະພາບ ການ ປ່ຽນ ແປງ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ທັງ ຢູ່ພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ ເທດ ຄຽງ ຄູ່ ກັບ ການ ຂະຫຍາຍ ໂຕ ທາງ ດ້ານ ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ແລະໂຕ ຊີ້ ວັດ ແ ທກດ້ານ ເສດຖະກິດ ທີ່ ມີ ບາງ ດ້ານ ລະ ແມ່ນ ວ່າ ມີ ຫລັກສະນະ ເໜັງ ຕິງ ຂຶ້ ນ ໂດຍ ສະ ເພາະ ດັດ ຊະນີ ທາງ ດ້ານ ລາຄາ ສິນ ຄ້າ ໄດ້ ເພີ້ ມສູງ ຂຶ້ນ ມູນ ຄ່າ ຂອງ ເງິນ ກີບ ໃນ ຕົວ ຈິງ ກໍ ອ່ອນ ຄ່າ ລົງ ເຮັດ ໃຫ້ ກະທົບ ຕໍ່ ການ ດຳລົງ ຊີວິດ ຂອງ ປະຊາຊົນ ຜູ້ ອອກ ແຮງ ງານ.”

ທັ້ງນີ້ ກອງ ປະຊຸມ ຄະນະ ກຳມະການ 3 ຝ່າຍ ທີ່ ປະກອບ ດ້ວຍ ຜູ້ ຕາງໜ້າ ຂອງ ກະ ຊວງ ແຮງ ງານ ແລະສະ ວັດ ດີກາ ນສັງ ຄົມ ສະຫະພັນ ກຳມະບານລາວ ແລະ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ ແຫ່ງ ຊາດ ໄດ້ ເລີ້ ມການ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວ ກັບ ການ ປັບ ຂຶ້ນ ຄ່າ ຈ້າງ ຂັ້ນ ຕໍ່າ ນັບ ແຕ່ ເດືອນ ກຸ ມພາ 2017 ເປັນ ຕົ້ນ ມາໂດຍ ທີ່ ສະຫະ ພັນ ກໍາ ມະ ບານ ສະ ເໜີໃຫ້ ປັບ ຂຶ້ນ ເປັນ 1 ລ້ານ 2 ແສນ ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ ແຕ່ ທາງ ຝ່າຍ ສະພາ ການ ຄ້າ ແລະ ອຸດສາ ຫຳ ກຳ ແຫ່ງ ຊາດ ເຫັນ ຄວນ ປັບ ຂຶ້ນ ເປັ ນ 1 ລ້ານ ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ ແລະ ສາມາດ ຕົກລົງ ກັນ ໄດ້ ຢູ່ 1 ລ້ານ 1 ແສນ ກີບ ຊຶ່ງ ກໍ ແມ່ນ ທີ່ ມາ ຂອງ ໜັງສື ແຈ້ງ ການຂອງ ສຳນັກງານ ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີ ສະບັບ ເລກ ທີ 560/ສນຍ ລົງ ວັນ ທີ 20 ເມສາ ປີ 2018 ເພື່ອ ຮັບຮອງ ໃຫ້ ປັບ ຂຶ້ນ ຄ່າ ຈ້າງ ຂັ້ນ ຕໍ່າ ດັ່ງກ່າວ ໂດຍ ໃຫ້ ມີ ຜົນ ບັງຄັບ ໃຊ້ ແລະ ເລີ້ມ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ຢ່າງ ເປັນ ທາງ ການ ໃນ ທົ່ວ ປະ ເທດ ນັບ ແຕ່ ວັນ ທີ 1 ພຶດສະພາປີ 2018 ເປັນ ຕົ້ນ ໄປ.

ໂດຍ ສຳລັບ ຄ່າຈ້າງ ຂັ້ນ ຕໍ່າ ໃນ ອັດ ຕາ 9 ແສນ ກີບ ຕໍ່ເດືອນນັ້ນ ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ນັບ ຕັ້ງ ແຕ່ ປີ 2015 ເປັນ ຕົ້ນ ມາ ຫາກ ແຕ່ ຈາກການ ເກັບ ກໍ າຂໍ້ ມູນກ່ຽວ ກັບ ການ ປະຕິບັດ ຄ່າ ຈ້າງ ແຮງ ງານ ຂັ້ນ ຕໍ່າຢູ່ ໃນ 3.053 ຫົວໜ່ວຍ ທຸລະ ກິດ ທົ່ວ ປະ ເທດ ໂດຍ ການ ສຳພາດ ແຮງ ງາ ນທັງ ໝົ ດ 85,056 ຄົນ ໃນ ນີ້ ເປັນ ແຮງ ງານ ລາວ 67,524 ຄົນ ທີ່ ດຳ ເນີນ ການ ໂດຍ ກະຊວງ ແຮງ ງານ ແລະ ສະ ວັດ ດີກາ ນສັງ ຄົມ ເມື່ອ ບໍ່ ນານ ມາ ນີ້ ພົບ ວ່າ ຄ່າຈ້າງ ແຮ ງງານ ໃນ ຂະ ແໜງ ກະ ສິກໍາ ຢູ່ ທີ່ ລະ ດັບ 1 ລ້ານ 1 ລ້ານ 1 ແສນ ກີບ ຂະ ແໜງ ອຸດ ສາ ຫະກຳ 1 ລ້ານ 2 ແສນ ກີບ ແລະ ຂະ ແໜງ ບໍລິການ 2 ລ້ານ 5 ແສນ ກີບ ຕໍ່ ເດືອນ ຈຶ່ງ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ອອກ ແຮງ ງານ ເຫລົ່າ ນັ້ນ ສາມາດ ດຳລົງ ຊີວິດ ຢູ່ ໄດ້ ໃນ ສະພາວະ ຄ່າ ຄອງ ຊີບ ໂຕ ຈິງ ໃນ ປັດຈຸບັນ ນີ້. ແຕ່ ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ ການ ທີ່ ແຮງ ງານ ລາວ ສ່ວນ ໃຫຍ່ ເປັນ ແຮງ ງານ ທີ່ ບໍ່ ມີ ຝີ ມື ກໍ ຖື ເປັນ ປັດ ໃຈ ນຶ່ງ ທີ່ ເຮັດ ໃຫ້ ໄດ້ ຮັບ ຄ່າ ຈ້າງ ໃນ ອັດຕາ ທີ່ ຕໍ່າ ກວ່າ ແຮງ ງານ ຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ ທີ່ມີ ຝີ ມື ທັ້ງນີ້ ໂດຍ ກະຊວງ ແຮງ ງານ ແລະ ສະ ວັດດີກາ ນສັງຄົມ ໄດ້ ປະຕິ ບັດ ຕາມ ຄຳ ສັ່ງ ຂອງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເລກ ທີ 62/ນຍ ກ່ຽວກັບການ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ແຮງ ງານ ໃຫ້ ຄົນ ຕ່າງ ຊາດ ທີ່ ມາ ອາ ໄສ ຢູ່ ໃນ ລາວ ທີ່ ໄດ້ ຈັດ ຕັ້ງ ປະຕິບັດ ໃນ ຊ່ວງວັນ ທີ 16 ທັນວາ ປີ 2015 ຫາ 30 ກັນຍາ ປີ 2016 ນັ້ນ ກໍ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ແຮງ ງານ ຕ່າງ ຊາດ ໄດ້ 22,766 ຄົນ ແຕ່ ເຊື່ອ ວ່າ ຍັງ ມີ ຊາວ ຕ່າງ ຊາດ ຫຼາຍ ກວ່າ 30,000 ຄົນ ທີ່ ຍັງ ບໍ່ ຂຶ້ນ ທະບຽນ ແລະ ລັກລອບເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ລາວ ຢູ່ ເລື້ອຍ ມາ.

ນອກ ຈາກນີ້ແລ້ວການ ທີ່ ລາວ ຍັງ ຕ້ອງ ປະ ເຊີນ ກັບ ບັນຫາ ຂາດ ແຄນ ແຮງ ງານ ມີ ຝີ ມື ແລະ ບໍ່ ສາມາດ ຕອບ ສະໜອງ ແຮງ ງານ ມີ ຜີ ມື ໃຫ້ກັບ ບັນດາ ບໍລິສັດຕ່າງ ຊາດ ທີ່ ລົງທຶນ ໃນ ລາວ ໄດ້ ຢ່າງ ພຽງພໍ ນັ້ນ ຍັງ ເຮັດ ໃຫ້ ທາງ ການ ລາວ ຕ້ອງ ຂໍ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ບັນດາ ບໍລິສັດ ຕ່າງ ຊາດ ຈ້າງ ແຮງ ງານ ມີ ຝີ ມື ມາຈາກ ຕ່າງປະ ເທດ ໄດ້ ຈຳນວນ ຫຼາຍ ໝື່ນ ຄົນ ແລະ ການ ທີ່ ແຮງ ງານ ລາວ ສ່ວ ນໃຫຍ່ ກໍ ໄດ້ ພາກັນ ເ ດີ ນທາງ ໄປ ເຮັດ ວຽກ ຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ໄທ ເນື່ອງ ຈາກ ວ່າ ມີຄ່າ ຈ້າງ ຊັ້ນ ຕໍ່າ ໃນ ອັດ ຕາ ທີ່ ສູງ ກວ່າ ຢູ່ ໃນ ລາວ ດ້ວຍ ແລ້ວ ກໍ ຍັງ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ບັນຫາ ຂາດ ແຄນ ແຮງ ງານ ໃນ ລາວ ເພີ້ ມຫຼາຍ ຂຶ້ນ ນັບ ມື້ ອີກ ດ້ວຍ ໂດຍ ກະຊວງ ແຮງ ງານ ໄທ ໄດ້ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ແຮງ ງານ ລາວ ເຮັດ ວຽກໃນ ໄທ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ຕາມ ກົດໝາຍ 158,000 ກວ່າ ຄົນ ໃນ ເວລາ ນີ້.

ທີ່ມາ LaoVOA