ກ້ອງຖ່າຍຮູບ ໂທລະສັບມືຖື ໃຊ້ເປັນເຄືອງມື ກວດຫາໂຣກມະເຮັງໄດ້

0
60

ມີທ່ານໝໍ ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ທີ່ກຳລັງທຳງານ ເພື່ອຫາທາງ ຫັນປ່ຽນໂທລະສັບມືຖື ໃຫ້ ກາຍເປັນເຄືອງມື ທີ່ມີປະສິດຜົນສູງສຸດ ສຳລັບການຮັກສາໃນຂັ້ນຕົ້ນ. ແອັບການອອກ ກຳລັງກາຍ ແລະ ແອັບສຳລັບການນັບພະລັງງານຂອງອາຫານ ແມ່ນໄດ້ແຜ້ວທາງ ໃຫ້ແລ້ວ. ແຕ່ໃນໄວໆນີ້ ຈະມີ ແອັບກວດຮ່າງກາຍ ອອກມາສູ່ໂທລະສັບຂອງທ່ານ ທີ່ ສາມາດວິນິດໄສ ທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ຈາກໂຣກເບົາຫວານ ຈົນເຖິງ ໂຣກມະເຮັງ. ນັກຂ່າວ ຂອງວີໂອເອ Kevin Enochs ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ ຊຶ່ງໄຊຈະເລີນສຸກ ຈະນຳມາສະເໜີ ທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

ເປັນທີ່ກ່າວກັນວ່າ ຮູບແຜ່ນນຶ່ງ, ມີຄ່າ ເທົ່າກັບຄຳເວົ້າພັນຄຳ.

ແນ່ນອນ, ແຕ່ “ການຖ່າຍເອົາແກ່ນຕາຕົນເອງ” ນີ້ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ຈະຊ່ອຍຊີວິດຄົນ ກໍເປັນໄດ້.

ມັນວັດແທກ ຈຳນວນຂອງ bilirubin ຄືເມັດສີເຫຼືອງເກີດມາຈາກການເຊື່ອມໂຊມລົງ ຂອງເມັດເລືອດແດງ ຢູ່ໃນດວງຕາ ຊຶ່ງເປັນການບົ່ງຊີ້ເຖິງ ພະຍາດຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ຫຼື ອາການທີ່ອາດຮ້າຍແຮງກວ່ານີ້ ກໍເປັນໄດ້.

ທ່ານ Alex Mariakakis ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ການນຳໃຊ້ແອັບ ໂດຍສະເພາະໃນດ້ານນຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາສົນໃຈນຳ ແມ່ນສຳລັບພວກຄົນ ທີ່ເປັນມະເຮັງ ໃນມ້າມ. ເປັນທີ່ໜ້າເສຍໃຈ ຜູ້ທີ່ເປັນມະເຮັງໃນມ້າມ ມີອັດຕາການຢູ່ລອດໄດ້ ໃນ ລະດັບທີ່ຕ່ຳຫຼາຍ ພຽງ 5 ປີເທົ່ານັ້ນ ແລະ ອັນນັ້ນກໍເປັນຍ້ອນ ອາການຕ່າງໆ ຂອງ ມະເຮັງໃນມ້າມ ສ່ວນຫຼາຍມັນຈະຖືກກວດພົບເຫັນ ໃນເວລາທີ່ຊ້າເກີນໄປ. ສະນັ້ນ ໃນເມື່ອມັນເກີດຂຶ້ນແບບນັ້ນ ທາງເລືອກຂອງການຮັກສາປິ່ນປົວ ແມ່ນຈະມີຢູ່ຈຳກັດ ຫຼາຍ.”

ຮູບພາບຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພະຍາດຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ເປັນແນວໃດ.

ນອກນັ້ນມັນຍັງເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງຮ່ອງຮອຍອັນເລັກນ້ອຍ ຂອງມະເຮັງໃນມ້າມ.

ທ່ານໝໍ Jim Taylor ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ພໍ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນເປັນມະເຮັງໃນມ້າມ ແລະ ເພິ່ນມີພະຍາດຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າມີເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ໃກ້ຊິດແທ້ໆ ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ຈາກການເປັນ ມະເຮັງໃນມ້າມ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເລີ່ມຄິດວ່າ ນີ້ອາດເປັນສິ່ງທີ່ດີ ທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດ ກວດສຸຂະພາບພວກຄົນ ດ້ວຍແອັບອັນນັ້ນ ຊຶ່ງຫວັງວ່າ ໃນອະນາຄົດ ອາດຈະກວດພົບຕັ້ງແຕ່ຫົວທີ ແລະ ເຮັດໃຫ້ຜົນອອກມາດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ໃນ ພວກຄົນທີ່ເປັນມະເຮັງໃນມ້າມ.”

ເບື້ອງຫລັງ ການຄົ້ນຄວ້າ ຂອງແອັບດັ່ງກ່າວ ເອີ້ນວ່າ Biliscreen ຫຼື ການກວດຫາບີລີ ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕົ້ນໆຢູ່. ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ກຳລັງຮຽນຂັ້ນຕອນກຳມະວິທີ ເພື່ອລະບຸ ລະດັບຕ່າງໆຂອງບີລີຣູບິນ.

ທ່ານ Mariakakis ກ່າວວ່າ “ແອັບ BiliScreen ທຳງານຜ່ານຂັ້ນຕອນກຳມະວິທີ ໂດຍໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງແທ້ຈິງແລ້ວ ໝາຍຄວາມວ່າ ຖ້າພວກເຮົາ ມີກໍລະນີຂອງພະຍາດ ຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ທີ່ມີລະດັບຂອງເມັດສີ bilirubin ທີ່ແຕກຕ່າງກັນພຽງພໍແລ້ວ ພວກເຮົາ ກໍຈະໃຫ້ ຂັ້ນຕອນກຳມະວິທີຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າ ຈະເຫັນລະດັບຂອງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ ແນວໃດ.”

ແອັບນີ້ ທຳການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບແກ່ນຕາໄດ້ຫຼາຍຊ່ຳໃດ ກໍຍິ່ງເປັນການດີ ທີ່ ມັນຈະສາມາດລະບຸໂຕຂອງບັນຫາໄດ້.

ທ່ານໝໍ Jim Taylor ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ລັດວໍຊິງຕັນ ກ່າວວ່າ “ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ຂັ້ນຕໍ່ໄປ ຄວນເປັນການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຂະໜາດທີ່ໃຫຍ່ກວ່ານີ້ ກັບພວກຄົນ ຜູ້ທີ່ມີ ພະຍາດຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ຈົນຮອດພວກທີ່ເປັນພະຍາດນີ້ ໃນລະດັບຕໍ່າກວ່າ ຈົນຮອດ ລະດັບຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປ ແລ້ວ ພວກເຮົາຈະເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນ ແລະ ນຳມາເຮັດສິ່ງທີ່ ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ຈະເປັນຂັ້ນຕອນກຳມະວິທີທີ່ຮອບຄອບ ເພື່ອວ່າພວກເຮົາຈະ ສາມາດຄາດຄະເນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ໃນທົ່ວພວກກຸ່ມຄົນທີ່ມີພະຍາດ ຂີ້ໝາກເຫຼືອງ ໃນລະດັບທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.”

ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້ານີ້ ຈະວັດແທກລະດັບຂອງເມັດສີ bilirubin ໃນພວກຜູ້ຄົນທີ່ຮ່ວມມື ໃຫ້ທຳການທົດສອບ ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຖິງ 90 ເປີເຊັນ.

ບາດກ້າວຕໍ່ໄປ ກໍແມ່ນເພີ່ມຄວາມແມ່ນຢຳອັນນັ້ນຂຶ້ນຕື່ມ ແລະ ຕັດຄວາມຈຳເປັນ ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ແວ່ນຕາການທົດສອບຮູບສີສີ່ຫລ່ຽມນັ້ນລົງ.

ທີ່ມາ LaoVOA